ז. תגובת ר' אהרן הלוי

את עיקר תגובתו ל"קונטרס ההתפעלות " ביטא ר ' אהרן בהקדמת ספרו "שערי עבודה , " שראה אור בשקלוב בשנת תקפ . ( 1821 ) "א בעקבות רש"ז קובע ר ' אהרן כי הנפש האלוהית איננה צריכה תיקון , שהרי על פי עצם מהותה היא מקושרת לאלוהות . מכאן שהאתגר העומד לפני עובד ה ' הוא לפעול בנפש הבהמית , שבה יש תערובת טוב ורע , והרע שבה הוא בבחינת נפרד מן האל . המטרה של עבודת ה' היא להביא לידי ביטול של הנפש הבהמית לפני האל . להלן מוסיף ר ' אהרן עוד קביעה חשובה : עיקרה של הנפש הבהמית הוא ה"מידות , " היינו הנטיות הרגשיות . אמנם יש בה גם דעת , היינו יכולת קוגניטיבית , אלא שעיקר הדעת הזאת נועדה לשרת את המידות , כגון הידיעה מה נעים לאדם , מה מזיק לו וכיוצא באלה . מן ההנחות הללו מוביל ר ' אהרן אל המסקנה שהמטרה העליונה של עבודת ה ' מתמקדת במידות של הנפש הבהמית : על זה נאמר "רוח בני האדם העולה היא למעלה " דהיינו להעלותם לעילתם וסיבתם של העולמות מאין מוצאם . אשר בהתגלות החכמה בהמרות , אשר הכל הוא כחו לבדו יתברך , בזה יתהפכו ויתבררו המדות של הנפש הבהמית להתדבק אליו יתברך ולהתכלל ביחידו יתברך , על ידי בחינת המדות דהיינו לאהבה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי