ו. "קונטרס ההתפעלות"

בשנת תקע ( 1814 ) "ד חיבר ר ' דוב בר את "קונטרס ההתפעלות" והפיץ אותו בקרב החסידים . את עניינו של הקונטרס ואת העילה לחיבורו הוא הסביר בשתי איגרות ששלח אל החסידים בזו אחר זו . בפתח האיגרת הראשונה הוא טען כי בקרב החסידים חלה נפילה רוחנית נוראה . רבים מהם כה טרודים בעסקי הפרנסה עד שמוחם ולבם התרוקנו מאור ה . ' ביטוי ציורי לחומרת המצב יש בטענה ש"נפלו רבים עשר מעלות אחורנית בענין ההתעוררות דברי חסידות מזמנים הקדמונים . " האומנם חלה הידרדרות כה חמורה בקרב חסידי רוסיה הלבנה ? ושמא דברים אלה 48 ספר של בינוניים , פרק יט , עמ' . 48 49 שם , פרק ג , עמ ' . 14 50 קונטרס" ההתפעלות " נפוץ בקרב החסידים בהעתקים רבים בכתב יד . בשער המהדורה הראשונה צוין שהספר ראה אור בשנת א'יתקצ , אך מקום הדפוס לא נזכר . רחל אליאור בחנה את הסוגיה והגיעה למסקנה שהמהדורה הראשונה נדפסה בקניגסברג וכי היא ראתה אור או בשנת תקצ " ח ( 1838 ) או בשנת תר . ( 1848 ) ח " ראו : אליאור , קונטרס ההתפעלות , בעיקר עמ ' . 384-386 מהדורה חדשה של הקונטרס , המלווה בחילופי נוסחאות על פי כתבי יד ראו : שניאורסון , קונטרס ההתפעלות . המובאות שלהלן...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי