ה. שני סגנונות של תפילה

כזכור , בתארו את מלחמת הירושה בין ר ' דוב בר לר' אהרן טען בעל "בית רבי " כי לעימות בין השניים היה גם היבט עקרוני . שני הטוענים לירושת רש"ז חלקו זה על זה בענייני עבודת ה . ' לכאורה יש מקום לתהות , וכי על מה היו יכולים שני אלה לחלוק ? הרי רש"ז הותיר אחריו משנה סדורה הן ב"ספר התניא " הן בדרושים שנפוצו בקרב החסידים בכתבי יד . איך ייתכן אפוא שגדול תלמידיו של רש " ז ובנו בכורו נחלקו זה על זה בפירוש תורתו ? כנקודת פתיחה לבירור מהות המחלוקת יכולים לשמש אותנו התיאורים של "בית רבי " על אופי תפילתם של השניים : עבודתו [ של ר ' דוב בר ] היתה נפלא מאד . תפלתו היתה בחשאי ובלי שום תנועה והזזת אבר כלל . ובפנימיותו היה מתלהב כשלהבת מתלהבת ולא היה ניכר ונגלה לחוץ כלל . אופן עבודתו [ של ר ' אהרן ] היה מבהיל מאוד ברעש גדול והתפעלות עצומה . עד שכל הרואה ושומע היה מתלהב מאוד . וכל המקושרים אליו היה דרך עבודתם בהתפעלות 4 והתלהבות ' . גם אם נניח שהמסורת החב '' דית חידדה מעט את אפיון דרכי התפילה של ר ' דוב בר ושל ר' אהרן , אין סיבה שלא לתת אמון בעיקר הדברים . מתברר ששני המתחרים על הנהגת החסידים נבדלו זה מזה בסג...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי