ד. הטיעונים של ר' אהרן הלוי לירושת ר' שניאור זלמן

כאמור , גם ר ' אהרן הלוי פנה אל החסידים סמוך לאחר מות רש"ז וקרא להם לראות בו את מנהיגם . האיגרת שכתב ר ' אהרן אל החסידים לא הגיעה לידינו . עם זאת , אפשר לשחזר את עיקריה על סמך ההדים העולים מאיגרת התגובה שכתב לו ר' יהודה ליב אחי רש"ז . שלושה טיעונים של ר' אהרן מהדהדים באיגרתו של ר' יהודה ליב . שניים מהם נרמזים בפסקה שלהלן : שמכותלי דבריו ניכר שכאן מצא בעל חוב [ ... ] להחזיר העטרה [ ... ] למה תצא זאת מלפניו להרבות מחלוקת בישראל ? וגם מה שהתנצל את עצמו במכתבו [ ... ] [ ש ] אינו מתכוון אלא שלא יהיה נרדף חס ושלום , אין זה מתקבל על הדעת [ ... ] נהפוך הוא , להיות רודף ולדבר תועה על כבוד אדוני בן אחי הרב שיחיה ולבא לסכל מליו מלין קדישין . מדוע התייחס ר ' אהרן אל ר ' דוב בר כ " בעל חוב ? " למה התכוון בטענה שהוא מבקש להחזיר לעצמו את "העטרה "? ומדוע הוא ראה את עצמו כ"נרדף ? " אין זאת אלא 23 שם , עמ ' עט . 24 היילמאן , בית רבי , ב , עמ ' . 189-190 שהדברים מכוונים כלפי הסכסוך שהתלקח בינו ובין ר' דוב בר שנים אחדות לפני מות רש '' ז . על מה ולמה פרץ אותו סכסוך ומה היה תוכנו ? בבקשנו להשיב על שאלות אלה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי