ב. התומכים בר' דוב בר

אם החסידים נחלקו בין תומכי ר' דוב בר לתומכי ר' אהרן , הרי שבני משפחתו של ר' דוב בר התייצבו כאיש אחד מאחוריו . סוף כל סוף לשמירת עטרת ההנהגה בידי אחד מבני המשפחה היו יתרונות רבי משקל . ראשית לכול , זה שנים שבני משפחת רש " ז ניזונו מן התרומות שהעלו החסידים לחצר . אף אין לזלזל ביוקרה העצומה ובעמדת הכוח החברתית שהייתה נחלתם של בני המשפחה . אין תמה אפוא שאחד האישים שיצא לריב את ריבו של ר ' דוב בר היה דודו , הלא הוא ר' יהודה ליב מינוביץ , אחיו של רש"ז ומי שהיה מעורב בניהול ענייני החצר שלו . סמוך לאחר פרוץ מלחמת הירושה שלח ר ' יהודה ליב איגרת אל ר ' אהרן הלוי שבה תקף אותו על עצם היומרה שלו להנהיג את החסידים . ואלה דבריו : ועתר , עיני ראו מכתבו אשר כתב למקצת אנ ] "ש אנשי שלומנו . [ לא אוכל להתאפק עצור במלין בתוכחת מגולה הטובה מאהבה [ ... ] שמכותלי דבריו ניכר שכאן מצא בעל חוב [ ... ] להחזיר העטרה [ ... ] למה תצא זאת מלפניו להרבות מחלוקת בישראל ? וגם מה שהתנצל את עצמו במכתבו [ ... ] [ ש ] אינו מתכוון אלא שלא יהיה נרדף חם ושלום , אין זה מתקבל על הדעת [ ... ] נהפוך הוא , להיות רודף ולדבר תועה על כ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי