א. למי משפט הירושה - לבן או לתלמיד?

הסתלקותו של רש"ז בחורף של שנת תקע ( 1812 ) "ג הותירה חלל נורא בחיי החסידים . היו מהם שסברו שלא ניתן כלל למצוא ממלא מקום למנהיג בשיעור קומתו של רש"ז , ועל כן עם הסתלקותו הקיץ הקץ על עדת חסידי חב"ד . חסידים אלה "היו סובבים בעיירות וצועקים אוי אוי , אין לנו רב והחסידות שבקה חיים . " חסידים אחרים תהו מי האיש הראוי להנהיג את חסידי רוסיה הלבנה בעידן שלאחר רש " ז ? שני המועמדים הטבעיים לתפקיד זה היו ר ' אהרן הלוי - גדול תלמידיו של רש " ז , ור ' דוב בר - בנו בכורו . היו אלה שני האנשים הקרובים ביותר לרש '' ז , ושניהם מילאו , כזכור , תפקידים מרכזיים בהנהגת החצר . אכן , לא חלף זמן רב עד שמלחמת הירושה בין שני אלה ניטשה במלוא עוזה . בפרק זה אנסה להתחקות אחר מהלכיה של מלחמה זו ולעמוד על משמעותה . השאלות שעליהן ייסוב הדיון הן אלה : מה היו הטיעונים שהציג כל אחד משני המתחרים על ירושת רש " ז ? כיצד התבטא המאבק ביניהם בפועל ? אילו גורמים נוספים נטלו חלק במערכה ? מה היה פשרה של המחלוקת הרעיונית שנחלקו השניים בעניין "ההתפעלות" ואיזה תפקיד היא מילאה במאבק על ההנהגה ? ידו של מי הייתה על העליונה ? מה היו ההשל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי