פרק אחד עשר מלחמת הירושה בין ר' אהרן הלוי לר' דוב בר בן ר' שניאור זלמן