ה. התגובה של יהודי רוסיה לפלישת נפולאון

כיצד הגיב כלל הציבור היהודי ברוסיה על הפלישה של צבא נפולאון ? האם העמדה שנקט רש"ז הייתה חריגה , או שמא היא עלתה בקנה אחד עם זו של כלל היהודים ? קודם שנוכל להשיב על שאלות אלה מן הראוי לייחד דברים אחדים למה שעלה בגורל היהודים בדוכסות ורשה , שכן גורלם של יהודים אלה תחת שלטון נפולאון עמד מן הסתם לנגד עיניהם של יהודי רוסיה . לאחר שצבא צרפת הביס את פרוסיה ואף כבש את ורשה בשלהי , 8061 נחתם בסוף האביב של 1807 בטילזיט חוזה שלום בין נפולאון ובין מלך פרוסיה והקיסר הרוסי , שהיה אז בעל בריתו של נפולאון . על פי חוזה זה נקרעו מפרוסיה מרבית השטחים . ( 15 ואולם ר ' אלימלך מליז ' נסק נפטר בשנת . 1786 על עמדתו של החוזה ביחס לנפולאון ראו גם : אסף , נאחז בסבך , עמ' . 139-143 88 הלל לוין קובע כי בדומה לעמיתיו המנהיגים החסידיים , גם רש " ז נטה למצוא משמעות אסכטולוגית עמוקה במלחמת . 1812 אלא שבה בעת הוא היה מסוגל להתמודד עם המצב גם מתוך שיקולים ארציים פרקטיים ( לוין , אם ינצח נפולאון . ( לוין אף מייחס מניעים משיחיים לפעילות של רש " ז באיסוף תרומות עבור החסידים היושבים בארץ ישראל . הקביעות בעניין הנטייה המשיחי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי