ד. בין ר' שניאור זלמן לצדיקי פולין

מלחמת נפולאון ברוסיה עומדת במרכזן של אגדות חסידיות אחדות . מדובר באגדות שעברו מפה לאוזן במשך עשרות שנים ונדפסו לכל המוקדם במחצית השנייה של המאה התשע עשרה . כצפוי , עיקר עניינן של אגדות אלה הוא המשמעות שייחסו הצדיקים 74 שם , עמ י רמה-רמו . 75 על מלחמת הירושה ראו להלן בפרק האחד עשר . 76 ר ' דוב בר לא היה נוכח כשרש " ז נפטר , שכן אביו שלח אותו לחפש דירה עבור בני המשפחה בקךמנצ ' וק . ראו : איגרות קודש , עמ ' רמד . 77 קובצי האגדות החסידיות שמהן נביא להלן הן : בודק , סדר הדורות החדש ; מיכלזון , עטרת מנחם ; ברגר , עשר קדושות ; ברגר , עשר צחצחות . למלחמה זו והעמדות שהם נקטו כלפי נפולאון ואלכסנדר . השאלה המתבקשת מנקודת המבט של חיבור זה היא מה בין רש " ז ובין אותם צדיקים ? לשון אחר , האם ניתן להצביע על קו ייחודי המאפיין את רש"ז לעומת צדיקים אלה ? נפנה לעיין בכמה מן האגדות הללו . וכך מסופר בספר "עטרת מנחם : " בשנת תקע"ג ארץ רעשה ממלחמת נאפוליון ורוסיא . ואז ראו רבותינו הקדושים , רבינו מוה ] ר " מורנו הרב ] רבי מנחם מנדל [ מרימנוב , [ והרבי מלובלין , והמגיד מקאזניץ , שעת הכושר לגאולה שלימה , וביקש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי