ג. מדוע תמך ר' שניאור זלמן באלכסנדר והתנגד לנפולאון?

מצאנו שרש " ז הזדהה הזדהות עמוקה עם הקיסר אלכסנדר , התפלל להצלחתו ואף יזם פעולות של ריגול למען הצבא הרוסי . בה בעת הוא פיתח יחס של תיעוב ושנאה כלפי נפולאון , ייחל למפלתו ואף ניבא כי צבאו יובס . כיצד ניתן להסביר את כל אלה ? תשובות אחדות לשאלה זו כבר נחשפו לעינינו אגב העיון באיגרת של ר' דוב בר לר' משה מייזלש . מצאנו שבעיני רש " ז הצטיירו שני הקיסרים המתגוששים כהתגלמות של מידת הדין מכאן , ומידת החסד מכאן . את דרכיו של נפולאון מאפיינות התוקפנות , הרצחנות והיהירות . אלכסנדר , לעומת זאת , נתפס כמי שגומל טוב לבריות ומאמין בהשגחה האלוהית . עם כל זאת , עדיין יש מקום לשאול : האם ניתן להצביע על מניעים או שיקולים בעלי אופי פרגמטי יותר שהובילו את רש " ז לתמוך בקיסר הרוסי ובצבאו ? האם פעל , בין השאר , מתוך מניעים הנעוצים בהתנסות האישית שלו אל מול ממשלת רוסיה ? ועוד יש לשאול : לאן חתר רש " ז ? האם היו לו ציפיות ברורות באשר לתוצאות המלחמה והשלכותיהן על מעמד היהודים ? הדעת נותנת שהנאמנות שגילה רש"ז כלפי הקיסר הרוסי הייתה קשורה בקשר אמיץ לניסיון הקשה שעבר עליו כאשר נאסר ונחקר פעם אחר פעם בעקבות ההלשנות ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי