תעודת מסע שקיבל ר' שניאור זלמן מלאדי ממפקדיי הצבא הרוסי.