א. "אם ינצח בונפרט": על איגרת שכתב לכאורה ר' שביאור זלמן לר' משה מייזלש

פלישת צבא נפולאון לרוסיה בשלהי חודש יוני של שנת 1812 העמידה את יהודי רוסיה , ויותר מכול את שכבת ההנהגה שלהם , לפני דילמה קשה : נפולאון או אלכסנדר ? האם עדיף לתמוך בנפולאון , הקיסר ששמו הלך לפניו כמי שנושא את בשורת השוויון והחירות ליהודים ? או שמא ראוי לתמוך באלכסנדר - הקיסר שלו הם חייבים נאמנות בהיותם אזרחי רוסיה . השאלות העומדות במרכזו של פרק זה הן : כיצד נהג רש " ז לנוכח דילמה זו ? למי משני הקיסרים הייתה נתונה אהדתו ? אילו שיקולים הדריכו אותו ? כיצד נימק את עמדתו ? ולבסוף , כיצד פעל רש " ז במהלך המלחמה ? המקור הראשון העולה על הדעת כאשר דנים בשאלות אלה הוא האיגרת שכתב לכאורה רש '' ז אל ר' משה מייזלש . וזה לשון האיגרת ' : ןלידידי ר ' משה מייזיל ) למתנו רבותינו : אורחא רארעא לישבק משבא וגלופיה למאריה ראושפיוא . וחי ה' וחי נפשי , { כך הראוני במוסף ביום א ' דראש השנה : אם ינצח ] ב"פ בונפרט ] יורם קרן ישראל וירבה העושר בישראל , אבל יתנתקו ויתפרדו לבן של ישראל מאביהן שבשמים . ואם ינצח א ] א " אדוננו אלכסנדר , [ אם גם יושפל קרן ישראל וירבה העוני בישראל , אבל יתחברו ויתדבקו לבן של ישראל לאביה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי