ט. סיכום ומסקנות

נכשל כישלון חרוץ . לא זו בלבד שרש " ז דחה את תביעתו זו מכול וכול , אלא שמעמדו של רש"ז כמנהיג חסידי רוסיה הלבנה אף התעצם . עתה היה ברור לכול שרש"ז הוא מנהיג עצמאי לכל דבר וכי איננו תלוי כלל ועיקר ב " רבותינו שבארץ ישראל . " כיוצא בזה התחדדו הגבולות בין החסידים הכרוכים אחרי רש " ז , שכבר בעצם אותם ימים נקראו בשם חב " ד , ובין החסידים שנהו אחר צדיקים אחרים . נאמניו של רש " ז היו חדורים תודעה של ייחוד ושל חשיבות עצמית , התגאו ברבם ונהגו זלזול ביריביו . ומה באשר לדרכי המאבק ? באילו אמצעים ניסו שני הצדיקים היריבים להשיג את המטרות שעמדו לנגד עיניהם ? מתברר שבהיות החסידות תנועה המתבססת על זיקה וולונטרית של החסידים אל הצדיק , הרי שהאמצעי הראשון במעלה במאבק זה היה כיבוש דעת הקהל החסידית . ר ' אברהם היה חייב להסביר לחסידי רוסיה הלבנה מדוע חל מפנה דרמטי ביחסו לרש " ז ומה היו השיקולים שהנחו את החלטתו להתנתק ממערכת איסוף התרומות שרש " ז עמד בראשה במשך שנים . כמו כן הוא נאלץ להסביר את האופי ההפכפך של עמדותיו - תמיכה ברש " ז עד לשנת תקנ"ז , קריאת תיגר עליו בשנים תקנ ז- " תקנ " ח , תמיכה מחודשת בו בשני...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי