4. ייסוד המגבית החדשה

מצאנו שר ' אברהם חתר להתנתק ממפעל ההתרמה שבראשו עמד רש " ז ולייסד מגבית חלופית . שני הצדיקים שהתייצבו בראש מגבית זו , איש איש באזור השפעתו , היו ר ' מרדכי מלכוביץ' ם אשר מסטולין . אין בידינו מסמכים המלמדים על תהליך התגבשותה של המגבית הזאת . הדעת נותנת שעיקרי הדברים סוכמו בשיחות שבעל פה כאשר שליחי ר ' אברהם ביקרו בחצרותיהם של שני הצדיקים הללו . מכל מקום אפשר לקבוע שמפעל ההתרמה החדש עמד על תלו בשנת תקס , ( 1805 ) "ה שכן באיגרת ששלח ר ' אברהם אל כלל החסידים באותה שנה הוא הפציר בהם להוסיף ולתרום , אלא שמעתה עליהם לתת את כספי התרומות לשליחיו שלו ולא לשליחים של רש " ז . באותה שנה שלח ר ' אברהם איגרת גם לשד " ר ר ' מאיר מביחוב ובה הוא כתב לו בין השאר : "וה ' גמר בעדם הסכים על ידם לחדש דבר ביסוד מוסד מחדש על נכון בל תמוט . " בד בבד עם פעולת שליחיו בתחומי רוסיה הלבנה התבסס מעתה ר ' אברהם על התרומות שנאספו בחסותם של שני צדיקים מליטא : ר ' אשר מסטולין 1 מרדכי מלכוביץ . ' מאיגרות שנכתבו בשנת תקם"ו עולה שמפעל ההתרמה החדש כבר פעל באזורי ההשפעה של שני אלה באורח סדיר . אחת האיגרות הללו נכתבה בידי השד"...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי