3. בין רש"ז לר' ברוך ממז'יבוז'

המסמך השופך אור על היריבות בין רש"ז לבין ר' ברוך ממז'יבוז' הוא האיגרת ששיגר רש"ז בשנת תקם ( 1804 ) "ד למניין של חסידי חב " ד בוויטבםק . כפי שיתברר בהמשך , איגרת זו מלמדת לא רק על העימות בין שני המנהיגים , אלא אף על המעורבות של החסידים בעימות זה . מדוע נוצר מתח בין ר ' ברוך ובין רש " ז ? מאיזה טעם הפך נכד הבעש " ט היושב במז ' יבוז ' אויב למנהיג החסידים ברוסיה הלבנה ? מן האיגרת של ר ' אשר מסטולין אל המגיד מקוז'ניץ למדנו שדרכו של רש " ז בהנחלת דרכי החסידות לא נשאה חן בעיני ר ' ברוך . מתברר שבנדון זה היו ר ' ברוך ממז ' יבוז ' ןד אשר מםטולין תמימי דעים עם ר' אברהם . אלא שאי הסכמה מעין זו עדיין איננה מסבירה את עוצמת היריבות בין ר' ברוך ואנשיו ובין רש"ז ונאמניו . על כן חוזרת שאלה למקומה : כיצד ומדוע הפך ר' ברוך ממז ' יבוז ' לאויב של רש"ז ? תשובה מרומזת לשאלה זו יש באיגרת אחרת של רש " ז , זו המתארת שיחה שניהל עם ר ' ברוך בשנת תק ( 1810 ) ע " לערך . מאיגרת זו עולה שר ' אברהם שיגר את שליחיו אל ר' ברוך , ואלה מסרו לו את גרסת רבם על הסכסוך . בין השאר הם טרחו להעלות לפניו את הטענה שרש " ז עיכב בידו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי