2. ר' אשר מסטולין

ר ' אשר מםטולין היה בנו של ר ' אהרן הגדול מקרלין , מתלמידיו הבולטים של המגיד ממזריטש ומי שייסד את המרכז החסידי בקרלין בשלהי שנות השישים של המאה השמונה עשרה . ר ' אשר , ששימש מנהיגם של חסידי קרלין בשנים תקנ-ג"תקפ ז " , ( 1793-1827 ) קבע תחילה את מושבו בעיירה םטולין שעל גבול פולסיה ווהלין . לאחר כעשר שנים לערך התיישב בקרלין וביסס שם את חצרו . שני מנהיגים בולטים בני התקופה 'שר אשר היה קשור אליהם וראה עצמו כתלמידם היו 'ר ברוך ממז ' 'יבוז רודז ישראל המגיד מקוז ' ניץ . המגיד מקוז ' ניץ התייחס באהדה לרש '' ז והוקיר את "ספר התניא . " כאשר נודע לו שר ' אשר נוטה לצדו של ר ' אברהם הוא שלח לו איגרת שבה כלל דברים בשבח רש '' ז ושיטתו וביקש מר ' אשר לסלק ידיו מן המחלוקת . ואכן באיגרת התשובה שלו למגיד מקוז ' ניץ הצהיר ר ' אשר בנימה מתנצלת שאין זה מדרכו להיות מעורב במחלוקות . ' עם זאת אין הוא נמנע מלספר למגיד מקוז'ניץ מדוע הוא מסתייג מדרכו של רש"ז . אגב כך מתחוורת גם הקרבה בינו לבין ר ' אברהם . ואולם עוד קודם שהוא מגיע להציג את עמדתו כלפי דרכו של רש"ז מוצא ר ' אשר לנכון להזכיר את ר' ברוך ממז ' יבוז , '...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי