ח. המעורבות של צדיקים נוספים בסכסוך

כאמור , עם התחדשות הסכסוך הצטרפו אליו צדיקים נוספים . ר' לוי יצחק מברדיטשב התגלה כתומך נחרץ ברש"ז , ואילו ר ' ברוך ממז'יבוז , ' ר ' אשר מסטולין ור ' מרדכי מלכוביץ ' צידדו בר' אברהם . להלן ננסה להתחקות אחר ביטויי המעורבות של אישים אלה בסכסוך ולעמוד על מניעיהם .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי