ז. התחדשות הסכסוך - גרסתו של ר' שניאור זלמן

בחודש אלול של שנת תקם , ( 1805 ) "ה בשלהי אותה שנה שבה כתב ר ' אברהם את חמש האיגרות שנזכרו לעיל , חיבר רש " ז איגרת ארוכה שבה תיאר ופירש את מהלך האירועים מנקודת מבטו . לנגד עיניו עמדו באותה שעה הן האיגרות ששיגר ר' אברהם לכלל החסידים הן זו ששלח לר' לוי יצחק מברדיטשב . אין תמה אפוא שחלק ניכר מדברי רש " ז נקרא כתגובה ישירה לטיעונים המופיעים באיגרות אלה . למעשה הייתה זו הפעם הראשונה שרש"ז התייחס אל הסכסוך בפומבי , שכן שאר האיגרות שבהן הגיב על התקפת ר ' אברהם נועדו ליחידים . האיגרת שלפנינו , לעומת זאת , נועדה מראש להפצה בקרב כלל החסידים . 96 איגרות קודש , עמ' קכ-קכט ; הילמן , שם , עמ ' קעג-קעט . 97 ידוע לנו על שלוש איגרות לפחות שכתב רש " ז בעקבות ההתקפה של ר' אברהם : אחת לר ' אברהם , אחת לר ' אלעזר מדיסנא ואחת לר' אליעזר זוסמן מטבריה . קרוב לוודאי ששיגר איגרות ליחידים נוספים , כגון לר' לוי יצחק מברדיטשב ולמקורביו ברחבי רוסיה הלבנה . 98 בעקבות הילמן ולוין נטיתי להאמין שאיגרת זו נשלחה אל ר ' אברהם . ואולם יהושע מונדשיין העירני , ובצדק , שלא כך הדבר . האיגרת מתייחסת אל ר ' אברהם בגוף שלישי בתק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי