ו. התחדשות הסכסוך - גרסתו של ר' אברהם מקליסק

הסכסוך בין רש " ז לבין ר ' אברהם , שהגיע לכאורה לקצו בעקבות איגרת הפיוס של ר ' אברהם משנת תק , ( 1800 ) ם " פרץ מחדש בשנת תקס . ( 1803 ) "ג יתרה מזו , בשלב זה חלה החרפה ניכרת באופיו של הסכסוך : שני היריבים החליפו ביניהם האשמות חמורות כשדבריהם מכוונים אל דעת הקהל של הקהילה החסידית ; מנהיגים חסידיים נוספים התערבו בסכסוך ; והעיקר - היחסים בין רש '' ז לר ' אברהם התדרדרו עד כדי קרע גמור . באשר לגורמים שהובילו לפרוץ הסכסוך מחדש ולתוצאותיו מרחיקות הלכת הציע כל אחד משני היריבים גרסה משלו . על גרסתו של ר' אברהם אנו למדים מתוך חמש איגרות ששלח בשנת תקסה" , ( 1805 ) שלוש מהן נועדו לכלל החסידים ושתיים מהן ליחידים - השד " ר ר ' מאיר מביחוב רה ' לוי יצחק מברדיטשב . הצד השווה באיגרות אלה מתבטא בהטלת האשמה להתחדשות הסכסוך , וכמובן גם לקרע הסופי בין שני המנהיגים , על כתפיו של רש '' ז . נפתח בתיאור אחת משלוש האיגרות שכתב ר ' אברהם לכלל החסידים בשנת תקס " ה . באיגרת זו פרש ר ' אברהם את תולדות הסכסוך מראשיתו : הלא זאת מראש בסתר דברתי אל לבי מכמה שנים בראותי ובשמעי בהתנהגות הרב מוהר ] ר " מורנו הרב [ ר' שני...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי