ה. עלילות ר' אלעזר מדיסנא

בשנת תקס , ( 1801 ) א " כשנה לאחר ששלח לרש " ז את איגרת הפיוס , שב ר ' אברהם וכתב לו איגרת ארוכה שבה קבל לפניו בפירוט רב על מעלליו של ר' אלעזר מדיסנא . ר ' אלעזר , שנמנה כאמור עם נאמניו של רש"ז , עלה לארץ ישראל באמצע שנות התשעים של המאה השמונה עשרה . הוא הגיע לטבריה כשליח הנושא עמו את כספי התרומות והתקבל בידי ר' אברהם בברכה . ואולם בעקבות ההתקפה של ר' אברהם על רש"ז בשנת תקנ , ( 1797 ) ז " התגלה ר ' אלעזר כלוחם קנאי לכבוד רבו . איננו יודעים מתי בדיוק החל אלעזר לפעול כנגד ר ' אברהם , אך ברור שבשנת תקס " א הגיעו היחסים ביניהם עד כדי קרע גמור . טרם שנתחיל לתאר את מעשי ר ' אלעזר , כפי שהם מוצגים באיגרת הקובלנה של ר ' אברהם , ראוי להדגיש שגם איגרת זו לא נועדה לעיניו של רש"ז בלבד . כפי שיתברר בהמשך , התיאור המפורט של מעללי ר ' אלעזר היה אמור לשרת את מאמציו של ר ' אברהם להטות לצדו את דעת הקהל החסידית . מי היה ר' אלעזר מדיםנא ? על פי המהלכים שמייחס לו ר ' אברהם הוא מצטייר כאדם נועז , בוטה וחסר מעצורים . גם לאור איגרת שכתב לו לאחר שנים רבות ר ' דוב בר , בנו של רש"ז , מצטייר ר' אלעזר כאיש ריב ומד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי