ד. תגובת ר' שניאור זלמן להתקפה של ר' אברהם מקליסק

כבר העלינו לעיל את ההשערה שכאשר קרא רש '' ז את איגרות ההתקפה של ר ' אברהם משנת תקנ " ז הוא חש מופתע , פגוע ונבגד . מן הסתם גם עלו בלבו תהיות קשות באשר לאישיותו של ר ' אברהם - מי שהיה לו אח ורע במשך שנים רבות ואשר לפתע הפנה לו עורף ועשה יד אחת עם אויביו מבית . בין כך ובין כך רש"ז כלא את תחושותיו הקשות כלפי ר ' אברהם בלבו פנימה והכפיף את תגובתו לשיקולים המתחייבים ממעמדו כמנהיג ציבור . כפי שהוא העיד על עצמו , וכפי שהעיד על כך גם ר ' אברהם בנימה של טרוניה , רש " ז דן את איגרות ההתקפה של ר ' אברהם לגניזה . במילים אחרות , הוא השתדל לאסוף את כל העותקים של האיגרות האלה שנפוצו בקרב החסידים והעלים אותם בביתו . נמצא שהאסטרטגיה שבה בחר רש " ז הייתה הכלת המחלוקת ומניעת התפשטותה . אם ר ' אברהם ביקש להפיק תועלת מן הסכסוך בין נאמני רש " ז למתנגדיו , הרי שרש '' ז שאף לבודד את כיסי ההתנגדות ולהמעיט בחשיבותם . תגובת נגד מתלהמת ועמוסת רגשות לקריאת התיגר של ר ' אברהם הייתה עשויה להוסיף שמן למדורת המריבה . ואילו גניזה של איגרותיו תוך התעלמות מהן - לכל הפחות בפומבי - היה בה כדי לאתר את הבערה ולצמצם את נזקיה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי