ג. ר' אברהם מקליסק חוזר בו וקורא לפיוס

התפתחות מדהימה ובלתי צפויה במהלך הסכסוך חלד , בשנת תק . ( 8001 ) "ם באיגרת חדשה ששלח ר ' אברהם לכלל החסידים ברוסיה הלבנה בשנה זו הוא חזר בו מכל דברי הביקורת שמתח על רש"ז באיגרותיו הראשונות . ואלה דברי הפיוס שנכללו באיגרת זו : אל שלומי אמוני ישראל דמדינת רייסין וסמוכות שלה דברי שלום . מה נכבד היום קול מבשר משמיע שלום , כי נחה שקטה מהמחלוקת ונתקרבו הלבבות מעט [ ... ] ולא יחצו עוד לשני מחנות ויחדיו יהיה תמים כאיש אחד לשמוע בקול קדוש אשר בקרבכם רב אחאי גאון איש האלוהי אור תורה אליו תשמעון , איש אשר רוח אלהים קדושים ביה , אתו חכמה ודעת אלהים להאיר להם הדרך אשר ילכו בה בעבודת תמה וברה כפי אשר קבלנו מרבותינו הקדושים [ ... ] אשר נבהלתי משמוע קול ענות , כי שמעתי אשר יצא הקול במדינתם ששמעו מאיזה דברים שבכתב שיצאו ממני ונדמה להם שאינם עולים בקנה אחד ויש איזה הפרש ח ו " ] חס ושלום ] בדרכי העבודה , חלילה להם מלהרהר ולחשוב כדבר הזה , כי לא יש הפרש בינינו אפילו כמלא נימא חם ושלום , ובפרט מענץ התבוננות , איך יעלה על הדעת לחלוק על הדבר הזה אשר כל נקודת עבודת ה ' נשען עליה , וזאת התורה וזו היא העבודה הא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי