א. ההתקפה על ר' שניאור זלמן

איגרת ההתקפה ששיגר ר ' אברהם בשנת תקנ " ז , ואשר הגיעה לידי רש"ז בראשית שנת תקנ " ח , נפלה עליו "כרעם ביום בהיר . " קלישאה זו אכן מיטיבה לתאר את ההפתעה , העלבון , הכאב והזעם שמילאו מן הסתם את נפשו של רש " ז כאשר קרא בזו אחר זו את פסקאות האיגרת , שבכל אחת מהן נמתחה ביקורת בוטה על היבט מסוים של פועלו כמנהיג של חסידים . עם סיום הקריאה לא יכול היה רש " ז להימלט מן המסקנה שר ' אברהם חותר לערער את סמכותו בעיני החסידים הכרוכים אחריו . על פרשת הסכסוך בין רש " ז לר ' אברהם ראו : הרן , ידידות שנפסקה . שחזור הפרשה , כפי שהוא מוצע להלן , שונה במידה רבה מזה שהציעה הרן . סקירה קצרה של מהלך הסכסוך ראו גם אצל : שטימךכ " ץ , ראשיתן של עליות החסידים , עמ' . 111-115 שטימן כ " ץ סבורה ש"ראשיתה של מחלוקת זו על דברים שבגופי תורת החסידות , וסופה - בענייני ממון ; ראשיתה - לשם שמיים , בעניינים שבעיון ושבאמונה , ואחריתה ריב , מדנים והטחת חשדות על מעילה בכספי ארץ הקודש " 1 שם , עמ י . ( 111 כפי שיתברר להלן , גם ראשיתה של המחלוקת לא הייתה לשם שמים . את איגרת ההתקפה שלו בחר ר' אברהם לפתוח בהצהרת רעות ואהבה כלפי רש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי