פרק תשיעי צדיקים כבני אדם - הסכסוך עם ר' אברהם מקליסק

לאחר למעלה מעשרים שנה של יחסי רעות , תמיכה הדדית ושיתוף פעולה בעסקי הכלל פרץ לפתע סכסוך מר בין רש - "ז מנהיגם של אלפי החסידים ברוסיה הלבנה , ובין ר ' אברהם מקליםק - מנהיגה של קהילת החסידים הקטנה בטבריה . את "הירייה הראשונה , " זו שסימנה את ראשיתו של הסכסוך , "ירה " ר ' אברהם מקליסק באמצעות איגרת אישית לכאורה ששלח אל רש"ז בשנת תקנ . ( 1797 ) ז " עד מהרה הצטרפו לסכסוך מנהיגים חסידיים נוספים : ר' לוי יצחק מברדיטשב התייצב בתוקף לצדו של רש " ז , ואילו ר' ברוך ממז ' יבוז , ' ר ' אשר מםטולין ור ' מרדכי מלכוביץ ' צידדו בר ' אברהם . הסכסוך בין ר ' אברהם לרש " ז היה אירוע ראשון מסוגו בתולדותיה של התנועה הצעירה וציון דרך בהתפתחותה . בפרק זה נתחקה אחר מהלך האירועים מאז שר ' אברהם קרא תיגר על רש"ז ועד להשלמת הניתוק ביניהם בשנת תקם . ( 1806 ) "ו אגב כך ננסה לתהות על המניעים , המטרות והשיקולים שהנחו את שני היריבים . לבסוף נבקש לעמוד על תוצאות הסכסוך ועל השלכותיו ' .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי