ג. ניצחונם של ר' שניאור זלמן ושל החסידים

לאחר שהשיב רש " ז בכתב על תשע עשרה השאלות של ר' אביגדור , ולאחר שתורגמו תשובותיו לרוסית , חיבר התובע הכללי אבוליאנינוב תזכיר המסכם את מהלך החקירה והגיש אותו לקיסר . בחלקו הראשון של התזכיר בא סיכום יבש , מאופק ותמציתי של עיקרי הטענות של ר' אביגדור ושל עיקרי התשובות של רש"ז . ואולם בחלקו השני לובש התזכיר אופי של מעין כתב הגנה על רש " ז . וכך נכתב שם : בנוגע להאשמות שהוא מלמד את הילדים שלא לכבד את הוריהם וגם בקשר לשבועה ולגבי כינוסם של אנשים המתנגדים [ לשלטונות ] לא נמצאו לכך שום הוכחות מאחר ולא היה שום דבר שכזה ולא יכול היה להיות . על אחת כמה וכמה שכל ההלשנות הללו נעשו על ידי בן חיים בהסתמכות על שמועות גרידא . לפיכך הוא - בן ברוך - השיב על כך תשובות מפורטות והוכחות לכל סעיף וסעיף , בתקוה שהוד מלכותו יביט ממרום שבתו על הנדכה ויבין האמת , ויציל את הסובל החף מפשע [ ... ] לבסוף , ב 13 לחודש זה קבלתי הודעה מהמושל האזרחי של בילורוסיה , ובה כותב הוא שהשתדלו למצוא מזימות אצל בן ברוך - אחר שנשלח לכאן - אך לא מצאו דבר , לבד מהעובדה שבקרב כל היהודים קיימת מסירות בלתי מעורערת וציות אמתי לשלטון . בא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי