מבצר פטרופאבלובסקי בפטרבורג, שבו הוחזק ר' שניאור זלמן מלאדי במהלך שני מאמריו.