ו. המאסר והשחרור בעיניהם של חסידי חב"ד

אין בידינו עדויות של ממש על מה שהתרחש במחנה חסידי חב"ד בעקבות המאסר והשחרור של רש " ז ושל אחדים מן החסידים . בעניין זה אין לנו אלא המסורות המאוחרות יחסית , כפי שהגיעו אלינו באמצעות ספר "בית רבי . " אך עוד בטרם נפנה לעיין במסורות אלה אפשר ואף ראוי להעלות השערה שהיא קרובה לוודאות : בעיני החסידים שהשתייכו למחנה חב " ד היה המאסר של רבם ושל אחדים מבני משפחותיהם וחבריהם אירוע מזעזע . אל החשש הכבד לגורלם של רש"ז ושל החסידים העצורים נוסף החשש באשר לגורלה ועתידה של החסידות בכלל . שהרי הייתה זו דרך עבודת ה ' החסידית שעמדה למשפט בעקבות ההלשנה . אל החששות הללו נתלוו מן הסתם רגשות של כעס ואיבה כלפי מתנגדי החסידות שבעטיים נתרגשה התלאה הזאת , ובראש ובראשונה כלפי הגרעין הקשה של המתנגדים בווילנה . וכך מתאר מחבר "בית רבי " את התגובה של חסידי חב " ד בעקבות המאסרים : השמועה פרשה כנפיה בכל רחבי הארץ . ובכל עיר ועיר אשר דבר המלך ודתו הגיע אבל גדול היה לאנ ] ש " לאנשי שלומנו ] וצום ובכי ומספד כר . ' גדולי אנ " ש התועדו יחד והחליטו שני דברים : האחד שאיש אחד יסע על המדינה לאנ"ש לקבץ מעות לפרנס את בית רבינו וכל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי