ד. מהלך האירועים עד לשחרור ר' שניאור זלמן

ב 11 באוקטובר 1798 שלח לופוחין את התשובות שחיבר רש"ז אל המטרופוליט גבריאל , מי שעמד אז בראש הסמינר על שם אלכסנדר נייבסקי בפטרבורג , כדי שידאג לתרגמם לרוסית . ואולם בסמינר לא נמצא מי שמסוגל לתרגם את הדברים . לאחר שגם הניסיון למצוא מתרגם במשרד החוץ לא העלה דבר , פנה לופוחין ב 17 באוקטובר אל הקיסר וביקש את רשותו לשלוח את דברי רש " ז לווילנה בהנחה ששם יימצא המתרגם המיוחל . לופוחין הוסיף והסביר כי דברי העדות של רש " ז דרושים בווילנה לשם השלמת 68 שם , עמ ' . 53 69 הכוונה לטיוטה . ביידיש : אויפשווארץ , או : שווארצשריפט . גם ברוסית משמשת המילה שחור במשמעות של טיוטה . החקירה המתנהלת שם . אשר לחסידים "משתפי הפעולה " עם רש " ז העצורים בווילנה , לופוחין טען שאין טעם לשלחם לפטרבורג משום שאין שם מי שמסוגל לחקור אותם בלשונם . לפיכך הוא ביקש את אישור הקיסר להורות שהחסידים הללו יישארו בינתיים בווילנה , בעוד שלפטרבורג יישלחו רק מסמכי החקירה . כצפוי , הקיסר תמך בהמלצותיו של לופוחין . ב 18 באוקטובר שלח לופוחין אל בולגקוב מושל וילנה את מסמך התשובות של רש"ז והורה לו לדאוג לתרגום "שייעשה בחשאי ושיוחזר בהק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי