העמוד האחרון של מסמך התשובות שחיבר ר' שניאור זלמן מלאדי בעת מאסרו הראשון.