ב. מאסרים וחקירות

אף שהמידע שהצליח לאסוף על "הכת החדשה " היה מועט וקלוש , לא היה לבולגקוב ספק שהיא מקור לצרות . לא זו בלבד שהחסידים מטרידים את "היהודים , " היינו המתנגדים , אלא שלאחרונה הם התחילו להטריד גם את השלטונות "בכל מיני מלשינויות . " לפיכך המליץ בולגקוב לזמן לחקירה את רש"ז ואת "משתפי הפעולה אתו . " כמו כן הוא המליץ לחקור את "הקךלינים המקומיים " - היינו החסידים היושבים בווילנה , שרשימה של שמותיהם נכללה בנספח השני למכתבו . אם יעמידו את רש " ז ואת החסידים "בחקירה צולבת , " הוסיף בולגקוב , ניתן יהיה "לגלות את מטרת הכת והתנהגות אנשיה , דבר שלא היו מגלים אותו מרצונם הטוב . " ההמלצה על "חקירה צולבת " מלמדת שבעיני בולגקוב הצטיירה החסידות ככת סתרים המכסה מעיני הציבור מעשים שאינם ראויים ואולי גם מזימות מסוכנות . הנספח הראשון שצירף בולגקוב למכתבו פותח בסקירה קצרה ושטחית של תולדות החסידות החל בבעש '' ט , המשך בר' דוב בר המגיד ממזריטש וכלה בכמה מתלמידיו . בהמשך הוא מתאר את התלקחות הסכסוך בין החסידים למתנגדים בווילנה בעקבות מות הגר"א . קודם שהוא מתאר כמה מן המאפיינים המייחדים את החסידים הוא מבהיר ש"הכת" איננה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי