ה. האם אפשר לקיים ויכוח עם הגאון?

המהלכים שנקטה קהילת מינסק , ומן הסתם גם קהילות אחרות שהלכו בעקבותיה , הצרו את צעדיהם של מנייני החסידים ברוסיה הלבנה . מטבע הדברים שרש '' ז היה מעורב גם בשלב זה של העימות עם המתנגדים . ביטוי לכך יש באיגרת ששלח לאנשי המניין החסידי בווילנה בשנת תקנ ' . ( 1797 ) ז " עניינה של האיגרת הוא תגובה לבקשת החסידים שרש '' ז ינהל ויכוח עם הגאון . הדעת נותנת שהחסידים ביקשו זאת בשל גל הרדיפות שפקד אותם באותה שנה . לחסידים לא היה ספק כי כל הטענות וההאשמות שטופלים עליהם המתנגדים יסודן בשקר וכי חזקה על רש '' ז שיש לאל ידו להפריך אותן . מכאן שאם רש"ז ייפגש עם הגאון וישיב על טענותיו , יבוא הקץ לסבלם אחת ולתמיד . אלא שרש '' ז סבר כי ויכוח הוגן עם הגאון איננו בגדר האפשר . כדי לאשש טענה זו הוא סיפר לנמעניו על הניסיון שלו ושל ר' מנחם מנדל מוויטבםק להתקבל אצל הגאון בחורף תקל . ( 1772 ) "ב עוד הוסיף וסיפר על הוויכוח שנערך בשקלוב סמוך לאחר מכן . כזכור , הגאון סירב לראות את פני החסידים , ואילו אנשי שקלוב נהגו בחסידים באלימות . לנוכח כישלונות העבר שואל רש : ז " ומה נשתנה היום ? כי הנה גם עתה הפעם לא נשמע משמו [ בשם...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי