ב. בין מוהילב לשקלוב

לקראת סוף שנת תקמ ( 1781 ) א '' פרץ גל חדש של רדיפות כנגד החסידים . הייתה זו שוב קהילת וילנה , והגאון בראשה , שהובילו את המתנגדים . העילה הישירה להתחדשות הרדיפות הייתה הופעת קובץ הדרשות "תולדות יעקב יוסף" לר ' יעקב יוסף מפולנאה , הספר החסידי הראשון שיצא לאור . בחודש אב של שנת תקמ " א הכריזה קהילת וילנה על חידוש החרם נגד החסידים . נציגי הקהילות הראשיות בליטא , שהתאספו בחודש אלול של אותה שנה ביריד זלווה הלכו בעקבות קהילת וילנה ופרסמו אף הם כרוזי חרמות כנגד החסידים . לא ידוע לנו על מעורבות של רש"ז בשלב זה של הסכסוך . ואולם לא חלפו אלא שנים אחדות ורש " ז שוב מצא את עצמו מסובך בעימות עם המתנגדים . 21 איגרות קודש , עמ ' קכה-קכו . 22 ראו : דובנוב , תולדות החסידות , עמ ' . 143-138 23 הספר ראה אור לראשונה בקוךץ בשנת תק " ם . 24 ראו : וילנסקי , חסידים ומתנגדים , א , עמ ' . 101-121 בחודש כסלו של שנת תקמ ( 1787 ) "ז פרסם הקהל של מוהילב שברוסיה הלבנה כרוז כנגד החסידים . לאחר דברי גינוי בנוסח שכבר נשתגר בשנים הקודמות , ובכלל זה הטענה החמורה כי החסידים אינם מקפידים על חוקי התורה , גילו מנסחי הכרוז את...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי