ב. האם היו למשנת ר' שניאור זלמן "פנים חיצוניות" ו"פנים נסתרות"?

רש"ז הוא היחיד מבין מנהיגי החסידות שהעמיד שיטה תאוסופית מקיפה ומפורטת שיסודותיה מעוגנים בתורת הקבלה . היו אמנם מנהיגים חסידיים שאימצו רעיונות ומושגים קבליים , פירשו אותם על פי דרכם וארגו מהם מסכת רעיונית שעמדה ביסוד דרכם בעבודת ה . ' ואולם איש מהם לא העמיד הגות שיטתית , מעמיקה ומקיפה כפי שעשה רש " ז . מסתבר כי המניע העיקרי שעמד ביסוד מפעלו ההגותי של רש"ז היה הצורך העמוק שחש ללבן ולפרש , הן לעצמו הן לזולתו , את מהות עבודת ה ' של האדם מישראל . כמי שנטל על עצמו את השליחות להדריך את הפונים אליו בדרך החדשה שסללה החסידות , ביקש רש " ז לעגן את פעולתו במסכת עיונית סדורה ומקיפה . כאן באה לידי ביטוי הנטייה האישית שלו כהוגה דעות מעמיק ושיטתי . משנתו העיונית של רש '' ז זכתה במהלך מאה השנים האחרונות למחקרים רבים . הדיון שלהלן איננו מתיימר להציג סקירה ממצה של מחקרים אלה ואף לא להציע להם חלופה . עם זאת , אני מבקש לדון כאן בכמה מן השאלות שהתעוררו בספרות המחקר ואשר נודעת להן חשיבות להבנת אופייה וטיבה של עבודת ה' כפי שתפס אותה רש"ז . בין השאר אני מבקש לבחון את הטענה שהציעו ישעיה תשבי ויוסף דן באשר לשתי ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי