א. תורת הבריאה על פי "שער היחוד והאמונה"

בפרק הקודם התוודענו אל כמה מעיקרי עבודת ה ' החסידית כפי שהיא מוצגת ב"ספר של בינונים . " עמדנו על תורת שתי הנפשות השוכנות בגוף האדם ; התוודענו אל קווי המתאר של דמות "הבינוני " ואל עמידתו המתמדת במלחמת היצר ; למדנו להכיר את היחס בין הבחינות הקוגניטיביות שבנפש , היינו - חכמה , בינה ודעת , ובין הנטיות הרגשיות . מצאנו כי עיקר משמעותה של התפילה הוא בהיותה מסגרת להתבוננות בגדולת האל באמצעות חכמה , בינה ודעת ( חב " ח . התבוננות שכלית זו מולידה בנפש רגשות של אהבה ויראה כלפי האל . רגשות אלה הם המניעים את האדם לקיום המצוות ובאמצעותם הוא עשוי אף להעפיל אל מרומי החוויה של הדבקות באל . שאלה הצריכה עדיין בירור היא מה מהות המושא של התבוננות זו . לסוגיה זו , שלא זכתה לבירור יסודי ב"םפר של בינונים , " הקדיש רש"ז את החלק השני של "ספר התניא" - "שער היחוד והאמונה . " עיקר עניינו של חיבור זה הוא תורת האלוהות והבריאה . נפנה אפוא לסקור את עיקרי הרעיונות העולים בחיבור זה . נאמן להשקפת היסוד של הקבלה סבר רש " ז שהבריאה איננה אירוע חד פעמי שהתרחש אי פעם בעבר הרחוק , אלא תהליך הולך ונמשך של האצלה שמקורה באלוהות ו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי