פרק חמישי בין מיסטיקה לתורה ומצוות - החיים הדתיים על פי משנת ר' שניאור זלמן מלאדי