י. "ספר של בינונים" - מבט מסכם

ב " םפר של בינונים " ביקש רש " ז לסלול דרך של עבודת ה' שתהיה נאמנה לאידאלים הרוחניים של ראשית החסידות , אך בה בעת גם הולמת את קהל החסידים שנהה אחריו . לשם כך הוא בחר להגדיר ולעצב מדרגה רוחנית דתית שתוכל לשמש מסגרת מושגית עבור קהל יעד זה . קווי המתאר של המושג בינוני משרטטים את גבולות המרחב הרוחני דתי שבו מתנהלים החיים הדתיים של החסיד . מדרגת הבינוני תובענית ביותר , שכן היא מניחה קיום מלא של מצוות התורה . דרישה זו היא בגדר סף כניסה אל קהל החסידים . ואילו האידאל הרוחני דתי שרש " ז מעמיד לפניהם הוא הדבקות באל , זו שעמדה במרכז עבודת ה ' של החסידות בראשיתה . לא הרי הדבקות של הבעש"ט וגדולי תלמידיו כהרי הדבקות שאליה מוביל רש " ז את הבינוני . שם מדובר בהוויה של אקסטזה מיסטית שדרך המלך המובילה אליה היא התפילה . מכאן נגזר מעמדה המרכזי של התפילה בראשית החסידות ומכאן האופי האקסטטי שלבשה תפילה זו . ואילו ב '' םפר של בינונים " מתועל האידאל של הדבקות אל מכלול הדפוסים הנורמטיביים של עבודת . ה' תפילה , לימוד תורה וקיום מצוות , כשהם מלווים בכוונה הראויה , הם האפיק המוביל לדבקות . אלא שעל מנת שהבינוני יוכ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי