ד. דרגות שונות של בינוני

עד כה תיאר רש"ז את הבינוני כמי שאיננו נוהג כרשע אפילו שעה אחת , שכן הוא איננו מבטל אף לא אחת ממצוות התורה . לשם כך הוא חייב לעמוד במערכה מתמדת 57 ספר של בינוניים , פרק יג , עמ ' . 36-35 58 שם , פרק יד , 'עמ . 38 59 שם . כנגד היצר הרע . בשלב זה נפנה רש"ז להציב לפני הבינוני אתגר מרחיק לכת לאין ערוך : לנהוג כאילו הוא צדיק . במה דברים אמורים ? הבינוני נקרא שלא להסתפק בקיום מצוות התורה ולהוסיף לכך מאמץ לטפח עמדה נפשית שעיקרה אהבה גדולה לאל ויחס של תיעוב ומיאוס כלפי תענוגות העולם הזה . לשם כך מציע לו רש '' ז להגות באפסותם של התענוגות הארציים . וכאן מוסיף רש"ז הסתייגות : הבינוני נקרא לנהוג כצדיק "אף שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת לאמיתו כי אם בדמיונות , אף על פי כן הוא יעשה את שלו [ ... ] וה י יעשה הטוב בעיניו . " המסר הגלום במשפט זה הוא דו משמעי : מחד גיסא , אל לו לבינוני לשגות באשליה שאם הוא נוהג בפרק זמן מסוים כצדיק , הוא אכן הגיע למדרגת הצדיק . מאידך גיסא , המאמץ של הבינוני לנהוג כצדיק צופן בחובו סיכוי לגמול אלוהי , אם כי לפי שעה לא פורש מה טיבו של גמול זה . התפתחות מפתיעה חלה כאשר ר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי