דיוקן המיוחס בחוגי חב''ד לר' שניאור זלמן מלאדי. (על מחקרים הדנים במהימנות הזיהוי ראו: אסף, נאחז בסבך, עמ' ‭,94‬ הערה ‭(.129‬