ב. תורת שתי הנפשות

רש"ז פותח את ספרו בהבאת מקורות שונים , בעיקר מאמרי חז " ל , שעניינם מדרגות הצדיק , הרשע והבינוני . כדרכם של דרשנים , שאיננה אופיינית לסגנונו של רש " ז במרבית הספר , הוא חושף את הקושיות המתעוררות למקרא מקורות אלה . את עיקר תשומת הלב הוא מפנה למושג "בינוני : " וגם להבין מהות מדרגת הבינוני , שבודאי אינו מחצה זכיות ומחצה עונות . שאם כן , איך טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני , ונודע דלא פסיק פומיה מגירםא עד שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו . ואיך היה יכול לטעות במחצה עונות חס ושלום . 17 דיונים מקיפים במשנת רש '' ז , ובכלל זה ב '' ספר התניא , " ראו : תשבי ודן , תורת החסידות וספרותה , טורים ; 789-795 , 775-778 חלמיש , משנתו של רש '' ז ; יעקבםון , תורת הבריאה ; יעקבםון , אהבת אלוהים ; יעקבסון , הנפש הבהמית ; יעקבסון , תיקון הלב ; אליאור , תורת אחדות ההפכים ; אורנט , יסודות אתיים ומיסטיים . 18 שאלות דומות לאלה נדונו בהרחבה בידי נפתלי לוונטל . ראו : לוונטל , צמיחתה של חסידות חב " ד . 19 ספר של בינוניים , פרק א , עמ' . 9 הבינוני הוא הדמות העומדת במרכז עניינו של רש " ז ועל כן הוא חייב להקדים ו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי