מכתב קבלות של ר' יהודא ליב בן יוסף מצפת אל התורמים בקהילת וידז.