2. המגבית של חסידי רוסיה הלבנה למען החסידים בארץ ישראל

המגבית למען החסידים היושבים בארץ ישראל התבססה על התחייבות אישית של כל אחד מן החסידים ברוסיה הלבנה לתרום סכום מסוים מדי שנה בשנה . אף שמלכתחילה הייתה זו התחייבות המעוגנת ברצונם החופשי של התורמים , הרי שבדיעבד היא נתפסה כחובה קדושה שלא ניתן לחמוק ממנה . מה עוד שההתחייבות לתרום הייתה מגובה בחתימה בכתב ידו של החסיד התורם . יש להבחין בין שני סוגים של התחייבות לתרומה : זו שעניינה תמיכה בכלל החסידים היושבים בארץ ישראל וזו שעניינה תמיכה ביחיד או ביחידים מתוכם . התרומות עבור כלל החסידים נשלחו למנהיגיהם בארץ ואלה חילקו אותן על פי שיקול דעתם . מי שהופקד על איסוף התרומות היו הגבאים דארץ הקודש , שאותם מינה רש"ז בכל אחד מן המניינים החסידיים הפזורים ברחבי רוסיה הלבנה . בידי הגבאים הייתה רשימה של כל בני המניין ושל סכום ההתחייבות של כל אחד מהם . אשר לתרומה עבור יחידים , בקרב העולים לארץ ישראל רווח המנהג לעשות להם " מעמדות" קודם עלייתם . עולים אלה היו מסבבים בקהילות ואוספים התחייבויות של אנשים מקרב קרוביהם , מכיריהם ומוקיריהם לתרום עבורם סכום ידוע בכל שנה ושנה . ההתחייבות לתרומה הייתה מגובה בחתימת ידו ש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי