1. עליית החסידים של שנת תקל"ז

של "העניים . " ואולם גם אלמלא היו תומכים בעניים , ספק רב אם סכומי הכסף שהביאו עמם היה בהם כדי לפתור את בעיות הקיום שלהם לאורך ימים . לפיכך קרוב לוודאי שבמוקדם או במאוחר הם היו נאלצים לפנות לעזרת אחיהם שבגולה . כללו של דבר , קיומה של חבורת החסידים שהתיישבו בגליל היה תלוי בתרומות החסידים שבחוצה לארץ . מבחינה זו הם לא היו שונים מכלל העולים בעליות המסורתיות . על אף החידוש שהיה בעלייתם של כמאה חסידים בשנת תקל"ז , הרי שככל שמדובר באופייה של עלייה זו , היא הייתה חוליה נוספת בשלשלת העליות המסורתיות . מה 84 ראו : שטימךכ"ץ , ראשיתן של עליות החסידים , עמ י . 27-21 85 ץ"שטימן כ מעריכה שהחבורה מנתה כעשרים עד עשרים וחמישה בתי אב . ראו : שם , עמ י . 28-29 סמך להערכה זו יש בעובדה שמספר ראשי בתי האב מקרב קהילת החסידים בטבריה שקיבלו תרומות מן החסידים בקהילת ויךז באמצע שנות התשעים של המאה השמונה עשרה עמד על שלושים ושישה . מספר זה משקף מן הסתם את הגידול שחל במספרם של בני הקהילה החסידית בטבריה במהלך קרוב לעשרים השנים שחלפו מאז הגיעם לארץ . ראו : מונדשיין , כרם חב " ד , , 4 ב , עמ' . 313-269 86 על המניע להצ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי