ג. "מעות ארץ הקודש"

מפעל ההתרמה של החסידים ברוסיה הלבנה למען אחיהם היושבים בארץ ישראל , זה שנקרא בפיהם בשם "מעות ארץ הקודש , " מילא תפקיד מרכזי הן במסגרת פעילותו של רש"ז כמנהיג של חסידים הן בהווי חייהם של החסידים . ראשיתו של מפעל זה הייתה קשורה בעליית החסידים לארץ ישראל בשנת תקל . ( 1777 ) "ז אם בשנות הארבעים , החמישים והשישים של המאה השמונה עשרה עלו לארץ ישראל חסידים בודדים או חבורות קטנות , הרי ששיירת העולים לארץ שהובילו ר ' מנחם מנדל מוויטבםק , ר' אברהם מקליסק ור' ישראל מפולוצק בשנת תקל"ז מנתה כשלוש מאות נפש . ואולם לא כל העולים בשיירה זו נמנו עם החסידים , שכן העולים נחלקו לשתי קבוצות . הקבוצה האחת כללה כמה עשרות בתי אב של חסידים מרוסיה הלבנה . חבורה זו מנתה כמאה נפשות . ואילו כל יתר מאתיים העולים היו בבחינת נספחים , שהצטרפו אל שיירת החסידים העולים כאשר זו עשתה את דרכה במזרח אירופה לעבר ארץ ישראל .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי