א. הפיקוח על המניינים

את מאמציו להשפיע על אורחות חייהם והתנחלותם של החסידים הפזורים במניינים השונים ברחבי רוסיה הלבנה סמך רש"ז על איגרות ששיגר אליהם לעתים מזומנות , על שליחים שבידיהם הפקיד את האיגרות ועל מנהיגים מקומיים שמינה בכל אחד מן המניינים הללו . התפקידים שמילאו המנהיגים המקומיים היו מגוונים . אחד החשובים שבהם היה איסוף תרומות למען החסידים היושבים בארץ ישראל . המופקדים על משימה זו נקראו "הגבאים דארץ הקודש . " מסתבר שרש"ז הקפיד לבחור לתפקיד זה חסידים בעלי עמדה חברתית מוצקה . מלבד איסוף התרומות הללו , עניין שנייחד לו דיון להלן , הטיל רש"ז על הגבאים דארץ הקודש תפקיד נוסף : גבאים אלה נצטוו לפקח על אכיפתן של תקנות לוז ' נה ולמנוע נסיעה של חסידים לחצר שלא בזמנה . י מן המקורות הידועים לנו אפשר ללמוד על שני תפקידים נוספים שמילאו המנהיגים המקומיים . כזכור , אחת התקנות משנת תקנ ( 1796 ) ו " הגבילה את מפגשי ה"יחידות " של החסידים הוותיקים למי שהקדים והפנה את השאלה שהוא מתחבט בה ל"שלשה הנכבדים באנשי המנין של קהלתו . " מתברר שרש " ז מינה בכל אחד מן המניינים שלושה אנשים כדי שישמשו יועצים לחסידים הנזקקים לעצה והדרכה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי