ו. הדרשה - "דברי אלוהים חיים"

" את הדרשה אני אומר פעם בחודש , כתשע או עשר פעמים בשנה" - כך העיד רש"ז כאשר נחקר בעת מאסרו השני . מדובר באותן שמונה שבתות שנועדו לביקור של החסידים הוותיקים וכן בעוד שני מועדים שבהם התאספו כלל החסידים בחצר . על 120 מונדשיין , כרם חב " ד , , 4 א , עמ ' . 99 המשמעות של דרשות אלה , הן בעיני הדורש הן בעיני השומעים , יעיד השם שניתן להן עוד בימיו של רש - "ז דא )" ח " דברי אלוהים חיים . ( " מאז ימי ראשית החסידות הייתה הדרשה של הצדיק אחד הביטויים המובהקים ביותר של האתוס החסידי . בחוגי החסידים רווחה אז הדעה שבשונה מן הדרשות של המגידים למיניהם , זו של הצדיק נאמרת בהשראה של רוח הקודש . רש " ז עצמו מעולם לא טען כי רוח הקודש שורה גם על דרשותיו , אלא שלחסידים הקשורים בו לא היה בכך כל ספק . ודאות זו הייתה נעוצה , מן הסתם , בזיקתן העמוקה של דרשות אלה אל תורת הקבלה . בכך טמון גם ההסבר לכינוי שניתן להן - "דברי אלוהים חיים . " ההחלטה של רש " ז להנחיל לציבור את דרך עבודת ה' החסידית כשהיא מעוגנת בגלוי ובמפורש בתורת הקבלה , לא הייתה ברורה מאליה . התפשטות החסידות בקרב שכבות רחבות של הציבור הובילה אחדים ממנהיג...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי