ד. "פדיון"

עדיין ראוי לשאול אם גם רש"ז נטל פדיון מן החסידים שהתקבלו אצלו ליחידות . התשובה לשאלה זו מצויה בדברי רש"ז עצמו כאשר נאסר ונחקר בידי השלטונות . בתשובה על השאלות שהוצגו לפניו בעת המאסר הראשון כתב רש " ז : "וכל הנכנסין אלי גם כן אינני מקבל מהם שום מעות ולא שום חפצים בעולם . " בעת המאסר השני נדרש רש " ז להאשמה כי מנהיגי החסידים חומסים את כספי המבקרים בחצרותיהם . לדבריו , החסידים הנותנים מתנות כסף לרבותיהם , עושים כך מרצונם החופשי . ואשר לו עצמו , הוא הוסיף וטען : "אבל אילו הבאים אלי אינם נותנים לי דבר באופן אישי , ורק שולחים לי מבתיהם לצורך פרנסתי . " אין להעלות על הדעת שרש " ז לא דיבר אמת , ולו רק משום שהשלטונות היו יכולים לגלות זאת על נקלה . זאת ועוד , כפי שיתברר להלן , תרומת החסידים לכיסוי הוצאות החצר , ובכלל זה פרנסת רש " ז ובני ביתו , אכן התבססה על כספי ה " מעמדות , " היינו סכום קבוע שכל אחד מן החסידים התחייב לתרום ואשר נאסף על ידי שליחים . לאור ההנחה שרש"ז לא קיבל תרומה כספית מן החסידים שביקרו בחצרו , מתעוררת השאלה כיצד יש להבין את העדויות הקושרות אותו עם הפדיון ? באיגרת שכתב ר ' פנחס...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי