ג. המחלוקת על מינוי ר' שניאור זלמן

כללו של דבר , כאשר מינו ר' מנחם מנדל מוויטבםק r אברהם מקליסק את רש"ז למנהיג החסידים ברוסיה הלבנה , הם פעלו כדי להבטיח את המשך ההנהגה שלהם עצמם . בשמשו מנהיג מקומי חזק ציפו מרש"ז למנוע את זליגת החסידים לחצרות של צדיקים זרים וכן למנוע הזמנה של צדיק זר להשתקע ברוסיה הלבנה . לשון אחר , רש"ז היה אמור להבטיח את הנאמנות הבלעדית של החסידים ברוסיה הלבנה לרבותיהם שבארץ ישראל . בה בעת הוא היה אמור להבטיח את המשך הפעולה הסדירה של המגבית למען החסידים היושבים בארץ ישראל . אלא שהסדר זה נתקל במכשול שספק אם ר' מנחם מנדל a אברהם צפו אותו מראש : חלק מן החסידים ברוסיה הלבנה סירבו להכיר בסמכותו של רש"ז . קרוב לוודאי שגילויים ראשונים של התנגדות לרש"ז הופיעו כבר בשנים תקמ-ו"תקמ . ( 1786-1787 ) "ז מכל מקום כאשר נודע לחסידים בשנת תקמ ( 1788 ) "ח שר' מנחם מנדל מוויטבםק שוכב על ערש דווי , התעוררה שאלת 29 בבלי , פסחים קיב ע '' ב . 30 ברנאי , איגרות חסידים מארץ ישראל , עמ ' . 166 ראו גם : םורםקי , יסוד המעלה , ב , עמ' קיד . 31 ברנאי , שם , עמ ' . 167 32 דיון רחב על פעילתו של רש " ז בעניין זה ראו להלן בפרק השלישי ....  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי