ב. מינוי ר' שניאור זלמן למנהיג מקומי

מפנה רב משמעות בתהליך עלייתו של רש " ז לעמדת מנהיגות חל בשנים תקמ"התקמ . ( 1785-1786 ) ו " בשנת תקמ"ה פנו אליו ר' מנחם מנדל מוויטבסק ור' אברהם 15 שם , עמ' . 109-108 16 באיגרת משנת תקמ '' ג לא נזכרו גדולים"ה " בשמותיהם אלא בכינוי פלא" יועץ . " ואילו באיגרת משנת תקמ " ד נזכרו רק ר ' ישכר בר ורש '' ז , שכן ר ' ישראל מפולוצק נפטר בינתיים . מקליסק והפצירו בו להנהיג את החסידים ברוסיה הלבנה . רש"ז השיב להם שהוא חושש לקבל על עצמו את התפקיד , אלא שהם לא הרפו והגיעו הדברים לידי כך שרש"ז שקל לעלות לארץ ישראל כדי לפטור עצמו מלחצם . בשנת תקמ"ו חזרו השניים וכתבו לרש " ז איגרות שבהן הגיבו על חששותיו והיסוסיו . באיגרות אלה לא דובר עוד על חלוקת הנטל בין רש"ז לאחרים , שכן ר ' ישראל מפולוצק לא היה עוד בין החיים ור ' ישכר מלובביץ' לא נזכר בהן כלל . יתרה מזו , מאיגרותיהם של ר' מנחם מנדל ור' אברהם עולה בבירור שהם ציפו שרש " ז יפעל כמנהיג רוחני בעל סמכויות נרחבות ולא עוד כ " פלא יועץ" לשעת הדחק . נקל לשער שהפנייה אל רש"ז משקפת את הכרתם של השניים שלא ניתן עוד להבטיח את נאמנותם של החסידים באמצעות איגרות ובסיוע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי