א. הנהגה ממרחק - ניסיון שכשל

כיצד היה ר' שניאור זלמן מלאדי ( להלן : רש " ז ) למנהיגם של חסידי רוסיה הלבנה ? כיצד הפך הצעיר שבתלמידי ר' דוב בר המגיד ממזריטש לצדיק נערץ שאלפי חסידים מסתופפים בחצרו וכמהים לשמוע את מוצא פיו ? עלייתו של רש"ז לכם המנהיגות לא הלמה את הדפום הטיפולוגי שהאגדה החסידית רקמה סביב דמותו של הבעש - ט " זה של צדיק המסתיר את כוחותיו ואת ייעודו מעיני הבריות ואשר בבוא השעה הראויה הוא "מתגלה" לפתע במלוא יפעתו ועדת החסידים מכתירה אותו למנהיג . בשונה ממנהיגים חסידיים אחרים בני דורו , רש"ז גם לא עלה לעמדת מנהיגות בשל "זכות אבות . " יתרה מזו , שלא כמרבית עמיתיו , מנהיגים חסידיים שנמנו עם תלמידיו של המגיד ממזריטש , רש"ז לא ראה עצמו כמי שנועד לשמש מנהיג , ועל כן גם לא פעל כדי לרתק אליו ציבור של חסידים . לאמתו של דבר , רש"ז היה למנהיג של חסידים שלא מתוך כוונה תחילה ורק לאחר שנעתר לבקשות חוזרות ונשנות של ר ' מנחם מנדל מוויטבסק ור ' אברהם מקליםק , שני מנהיגי החסידים ברוסיה הלבנה שעלו לארץ ישראל בשנת תקל . ( 1777 ) "ז המסורת החב"דית אכן קושרת בין עלייתו של רש"ז לעמדת מנהיגות ובין עליית החסידים לארץ ישראל , אלא ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי