פרק ראשון עלייתו של ר' שניאור זלמן מלאדי לעמדת מנהיגות